CMF

Vrienden CMf

Onze potentiële Vrienden kunnen in aanraking komen met de CMfoundation middels onze Vrienden (onze beste ambassadeurs), publiciteit, het bijwonen van concerten in het Conservatorium of concerten bij Vrienden 'thuis'.

Vanaf het moment dat uw bijdrage op de rekening van de CMfoundation is bijgeschreven, wordt de potentiële Vriend een echte Vriend. Dan pas gaat ook het jaarlijkse lidmaatschap in. Als het jaar is afgelopen ontvangen de Vrienden een uitnodiging om hun 'Vriendschap' te verlengen.

De inkomsten van de CMfoundation zijn ondergebracht bij de Stichting "Conservatorium Maastricht Foundation". Deze stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen op cultureel en weten-schappelijk terrein) zodat u gebruik kunt maken van de gunstige fiscale faciliteiten (zie ook www.belastingdienst.nl).

Belastingvoordeel
Schenken aan een goed doel kan een aardig belastingvoordeel opleveren. Zo is een tussenkomst van de notaris niet meer nodig.  U mag nu zelf een schenkingsover-eenkomst opstellen. Er bestaat de mogelijkheid een periodieke gift af te trekken van de belasting. Het voordeel is dat deze volledig aftrekbaar is. Niet iedere periodiek overgemaakte gift is echter een periodieke gift in deze betekenis. Om te profiteren van deze belastingaftrek moet u minimaal vijf jaar een vast bedrag naar een goed doel overmaken. Het goede doel moet dan wel de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hebben. De Stichting “Conservatorium Maastricht Foundation”(CMfoundation), heeft deze ANBI status.
 
Wilt u graag in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel en wilt u zelf een schenkingsovereenkomst opstellen, download dan dit formulier 

Stuur het formulier vervolgens naar: Stichting CMfoundation, t.a.v. dhr. F.M.N. Hendriks, Bonnefantenstraat 15, 6211 KL Maastricht

Stand van zaken echte 'Vrienden' van de CMfoundation per 1 december 2014 is:

 • A. Art en Community Vriend
   
 • B. Gepassioneerde Vriend
  fam. Bekelaar-Maas (Wim en Karin), Boekhandel Dominicanen / Ton Harmes,  fam. T. Linssen en W.van Dommelen (Theo en Wilma), Cécile Maas en René Rousseau, fam. G. Maas (Fred en Karin), fam. Veenhof (Ad en Noortje).
 • C. Muzikale Vriend
  Fam. Jongen (Hans en Michelle), fam. Timmer (Ruud).
 • D. Vriend
  Fam. America (Georg en Marly), fam. Beijer (Gert en Nicole), fam.Brand (Thijs en Ineke), fam. Faessen (Theo en Gemma), fam. Fischer (Hanneke en Wim),  Maria van der Hoeven, fam. Lansink-van Lith (Wouter en Marie-Caroline), fam. Leufkens (Hans en Annemarie), Mw. Leufkens-Cremers,  fam. Maas (Paul en Ilse), Els Rousseau en Marie-José Maessen, fam. Stassen (Michel en Riet), fam. Van Steen-Grouwels (Chantalle en Marc), fam. Worthington (Jane)
 
De volgende personen hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de CMfoundation, nl.:
Dhr. Ton Bemelmans: fiscale ondersteuning bij de opmaak en uitwerking van de oprichtingsacte van de CMfoundation 
Dhr. Jaak Crasborn: vormgever ontwikkeling huisstijl CMfoundation en ontwerper website 
Mr. A. Huenges Wajer: notaris inzake oprichtingsacte CMfoundation
Chrit en Fietje Rousseau: mede oprichters

Ook Vriend worden?

U kunt kiezen uit:
A. Art and Community Vriend (€ 5.000,-)
B. Gepassioneerde Vriend (€ 1.000,-)

C. Muzikale Vriend (€ 500,-)
D.
Vriend (€ 150,-)

 • U kunt uw gekozen bedrag overmaken op rekening:
  Stichting “Conservatorium Maastricht foundation”.
  IBAN nummer: NL77 RABO 0191 9064 76  / BIC nummer: RABONNL2U
 • Meld u hier aan of bekijk eerst de bijhorende tegenprestaties
Crasborn