CMF

Missie

In deze tijd van bezuinigingen staat ook de muzikale ontwikkeling van getalen-teerde studenten van het Conservatorium Maastricht op de tocht. Het is een van de taken van het  Conservatorium deze talenten met financiële middelen bij te staan.

Helaas heeft ook het Conservatorium niet meer de beschikking over voldoende middelen. Waar vroeger de overheid mogelijkheden had deze talenten financieel te ondersteunen, zal het Conservatorium Maastricht nu zelf sponsors, donateurs, geldschieters, mecenassen en andere financiële instanties moeten vinden. 

Om het Conservatorium Maastricht hierbij te helpen is de Conservatorium Maastricht foundation - CMfoundation  (met ANBI status) opgericht.  Door geld over te maken naar de CMf wordt u Vriend van het Conservatorium Maastricht.

U kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden:
A. Art and Community Vriend (€ 5.000,-)
B. Gepassioneerde Vriend (€ 1.000,-)

C. Muzikale Vriend (€ 500,-)
D.
Vriend (€ 150,-)

Iedere Vriend kan kiezen uit een aantal tegenprestaties die het Conservatorium Maastricht aanbiedt.

'Wachtconcerten' wint Rabobank Droomprijs
Het Conservatorium Maastricht won in november 2014 de Rabobank Droomprijs
van € 10.000 voor het project Wachtconcerten.
Op 14 en 15 april 2015 veraangenaamden conservatoriumstudenten het wachten
op zeer diverse plaatsen waaronder supermarkt, bus en ziekenhuis.
Of klik hier voor een impressie op YouTube.
Crasborn